1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Mellanbergs historia

Fastigheten Mellanberg som våren 2016 inköptes av Haninge kommun har sin ursprung i ett torp under Söderby. Den finns med i husförhörslängderna från 1770 men förs som torp första gången 1791.

Den vackra huvudbyggnaden på Mellanberg, uppförd av Ragnar Jansson år 1927.

Den vackra huvudbyggnaden på Mellanberg, uppförd av Ragnar Jansson år 1927.

Vi tittar här på tiden på Mellanberg, från början av 1800-talet, ett stort antal torpare och brukare med familjer har haft sin utkomst här under dessa 200 år.
1810 noteras som torpare Carl Svensson född 1765 med jämnåriga hustrun Anna och tre söner födda mellan 1797-1807, de kommer från Berga i Västerhaninge. De flyttar redan 1811 till Huddinge och ny torpare blir Nils Ersson född 1766 med hustrun Anna Olsdotter och sonen Nils född 1798. Hustrun avlider 1816, sonen flyttar ut och änklingen Nils flyttar till Norrby 1920.

Då kommer som torpare, statdrängen på Söderby, Gustaf Andersson, född 1785 i Björnlunda, hit med hustrun Hedvig Charlotta och en nyfödd son, denne avlider dock i späd ålder. Paret får sedan fem döttrar. I början på 40-talet antecknas Gustaf som ”sjuklig”, dottern Anna Lotta har gift sig med drängen Per Nilsson i Tyresta men flyttar hem 1843 för att hjälpa fadern under några år.
Dottern Hedvig Sofia, född 1825, gifter sig 1850 med Olof Lindman, född på Utö, som kommer från Lyckeby. De får dottern Brita Charlotta året efter. Det är Olof Lindman som sedan brukar torpet fram till 1855 då han med familjen flyttar till Nya Vreten men brukar inledningsvis båda torpen.

Gamle torparen Gustav Andersson avlider 1855 och änkan Hedvig Charlotta dör elva år senare, hon har funnits på Mellanberg i 46 år!

År 1857 är det dags för nästa dotter, Anna Margareta född 1822, att komma hem och noteras som brukare, Hon kommer från Rudan som änka med två barn. Hon är änka efter båtsmannen på Gudö BT 21, Jan Wilhelm Löf-Sundström. De flyttar 1867 in till Söderby som inhysingar,

Ny torpare blir då Per Erik Persson född 1839. Han kommer från föräldrahemmet Ramsdalen med hustrun Anna Sofia Forsberg och och sonen Erik Gustaf och får här sonen August Alfred.
(Det är Per Erik Persson-Petterson som efter en kort tid i Amerika friköper mark från Tyresta och ”nybygger” Erikslund i mitten på 1870-talet)
Läs om detta här

Av okänd anledning saknas Mellanberg i längden 1871-75 men 1876 finns här torparen Anders Jansson född 1836 och och tre år äldre hustrun Karolina Enblom. Under denna tid skrivs här på torpet många drängar och pigor under stor omsättning,

Torparen Jansson blir kvar ända till november 1893 då de flyttar in till Söderby huvudgård, han ersätts då av Karl Erik Gustafsson född 1841 som med hustru och två söner kommer från Huddinge. Familjen blir kvar till 1895 då man flyttar tillbaka dit.
Från Skäggsmo under Hässlingby kommer då Karl Adolf Lindström, född 1859, med maka, två döttrar, två söner och en fosterson.

Torparen Lindström flyttar med familjen till Nacka 1898 och ersätts av Johan August Lundqvist som kommer från Muskö med stor familj. De flyttar dock efter en mycket kort tid vidare till Mårtensberg.
(Karl Adolf Lindström kommer åter till socknen 1910 via Sågen i Västerhaninge, nu som torpare på Söderbytorp, läs här om detta )

År 1901 kommer från Tjursta Båtsmanstorp, Anders Olof Eriksson född 1856 med sin familj. Här skrivs 1909 ”lägenhetsägaren” Bror Gustaf Andersson som gifter sig med en av torpardöttrarna. Kanske bygger han en egen stuga på torpet. Torparen Eriksson blir änkling 1912 och flyttar då till Huddinge med resten av familjen samma år.

Ny torpare blir då Johan Olof Collin, född 1886, som kommer från Tyresö han blir kvar i tre år, flyttar då till Tutviken.

Å r 1922 friköps Mellanberg av Erik Ragnar Jansson, född 1891, hustrun heter Tyra Nor(d)ström, de kommer från Kvarntäppan i Jordbro , Tyra är dotter till ägaren Johan Erik Norström och Erik Ragnar har arrenderat gården och tvätteriet efter svärfaderns död.
De får sonen Nils Erik 1927 på Mellanberg.
Nuvarande huvudbyggnad är enligt uppgift uppförd 1927 och tvättstuga och torklada byggdes vid ungefärligen samma tidpunkt.

Erik Ragnar avlider 1959 och Tyra Wilhelmina 1968.

Några bilder från våren 2016.

Ekonomibyggnaden, troligen av äldre datum än bostaden, mycket välhållen under sitt skyddande plåttak

Ekonomibyggnaden, troligen av äldre datum än bostaden, mycket välhållen under sitt skyddande plåttak

Tvättstugan efter den lilla ån mellan Dammträsk och Rudan. Ovanpå finns en torklada

Tvättstugan efter den lilla ån mellan Dammträsk och Rudan. Ovanpå finns en torklada

Den separata torkladan vid uppfarten till bostaden ligger högt och tillgänglig för vinden. T.v skymtar jordkällaren.

Den separata torkladan vid uppfarten till bostaden ligger högt och tillgänglig för vinden. T.v skymtar jordkällaren.

En gedigen jordkällare på vägen upp mot gårdstomten, i bakgrunden vägen mot Kolartorp

En gedigen jordkällare på vägen upp mot gårdstomten, i bakgrunden vägen mot Kolartorp

Mellanberg finns med i husförhörslängderna från 1770 och som torp under Söderby sedan 1791.
Fastigheten friköptes 1922 och nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes 1927 av Erik Ragnar Jansson som utöver jordbruket också drev tvätteri.

 

Källa: https://www.haninge.org/2016/04/24/mellanberg-lite-historia/