1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Hållbar utveckling.

Definitionen på hållbar utveckling ”att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” kommer från Världskommissionen för Miljö och Utveckling 1987. Den brukar kallas Brundtland-kommissionen efter sin ordförande, den dåvarande norska statsministern Gro Harlem Brundtland.

I Haninge kommun har politikerna enats om att en hållbar utveckling innebär en god balans mellan de tre dimensionerna av hållbarhet; ekologisk, social och ekonomisk.

 

När det gäller samhällsutveckling har den ekonomiska hållbarheten länge prioriterats. Ofta har ekonomisk hållbarhet fått ske på bekostnad av den ekologiska och den sociala dimensionen. Haninge kommun arbetar nu aktivt för att lägga om färdriktningen mot det ur alla aspekter hållbara samhället. All utveckling framöver måste säkerställa en god balans mellan de tre dimensionerna.

Du kan själv i vardagen bidra till en hållbar utveckling. Några tips och idéer finner du på Ecoprofiles hemsida.


 


Vem är kommunens ansvarige?
Inom Haninge kommun är det inte någon viss person som har ansvaret för ”det där med miljö”. Alla anställda har ett personligt ansvar att i sitt dagliga arbete agera för att det Hållbara Haninge blir verklighet. Och varje verksamhetsledare har ansvar att ständigt utveckla sitt arbetssätt för att farten mot målet skall ökas. Att Haninge utvecklas i hållbar riktning är helt avgörande för framtiden.

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa: