1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Om Djurgårdsgrinden i Tungelsta

Djurgårdsgrind i Tungelsta

 

I förgrunden det hus som Gottfrid Jansson byggde i början på 1910-talet. Den övre våningen har tillkommit senare. I bakgrunden den ursprungliga bostaden på torpet. Foto: Stefan Jansson

I förgrunden det hus som Gottfrid Jansson byggde i början på 1910-talet. Den övre våningen har tillkommit senare. I bakgrunden den ursprungliga bostaden på torpet. Foto: Stefan Jansson

Djurgårdsgrind ligger efter vägen mellan Tungelsta och Grödinge/Södertälje, på norra sidan, några hundra meter efter avtagsvägen mot Sorunda.

Namnlöst-1-1

Det tillhörde gården Skogs-Ekeby fram till 1907 då det tillsammans med flera mindre torp, lägenheter och obebyggda markområden köptes av tomtbolaget Hem på Landet. Det har troligen fått sitt namn från platsen där kreaturen förr i världen släpptes ut på skogsbete under somrarna.

Djurgårdsgrind såldes av Hem På Landet 1910 till Gottfrid Jansson, torpare på Ådala under Trolle-Löwen på Hammersta, och fick därigenom en viss koppling till den svenska 1900-talslitteraturen, han var nämligen far till författaren Ivar Lo-Johansson. Ivar kom med familjen hit 1911 som tioåring.

Lo-Johansson-1908k1

Småbruket var på c:a 6 tunnland, priset var 6200 kronor, fadern utökade den odlingsbara marken, Ivar skriver att han under många nätter slet med hacka och spade, ”han kunde inte läsa men gräva kunde han!”

Djurgårdsgrind har dock en betydligt äldre historia, i husförhörslängden för Västerhaninge församling 1855-1859 dyker namnet upp för första gången, då som underrubrik till Skogs-Ekeby.
Här finns då muraränklingen Karl Gustaf Larsson, född 1816 i Visnum, mantalsskriven, prästen har i inflyttningslängden noga noterat att det endast gäller skrivningen. Han kommer då från Kristinehamn.
Troligen brukades då markerna av huvudgården.

År 1862 har han skaffat sig kvinnligt sällskap i stugan, Maja Stina Persdotter, född 1825, kommer då från Näringsberg med en dotter och två söner, kanske som hushållerska.

Hon är hustru till Anders Magnus Karlsson som 1855 döms som delaktig i mordet på arrendatorn Jaederen på Näringsberg till fem års fängelse och friges 1860.
Maja-Stina hade inte väntat på sin fängslade make, hon hade under tiden fött tre oäkta barn och 1862 löstes äktenskapet upp med hjälp av kyrkoherde Törnqvist. De var också Törnqvist som såg till att den frigivne fick plats på Skogs-Ekeby hos kapten Bergenstråle, säteriets dåvarande ägare.
Muraren Larsson, Maja-Stina och de tre barnen flyttar 1867 till Asphagen på Fors.

År 1868 kommer det en ny torpare till Djurgårdsgrind från granntorpet Sågstugan, Daniel Andersson, född 1825 i Huddinge, med hustru och en stor barnaskara. När han avlider 1877 brukar änkan torpet med hjälp av söner och döttrar, en av sönerna Per Erik, kallar sig Danielsson, född 1856, skrivs som torpare på stället. Han är då gift och har en dotter.

Per Erik brukar torpet till 1898 då han flyttar till Huddinge och från torpet Dal på Ektorp kommer då Wilhelm Österberg, född 1864 i Huddinge, med hustru, tre döttrar och en son, år 1900 föds här också sonen Martin, känd Västerhaningebo. Österberg flyttar 1903 till Skyttorp.

Från detta år finns här torparen Karl Alfred Johansson-Nilsson, född 1876 i Sorunda med hustru och en fosterson, familjen flyttar 1905 till Färentuna.

Då skrivs som hyresgäst jordarbetaren Axel Gustafsson här tillsammans med hustru och fyra döttrar, han flyttar redan 1906 och året efter kommer Karl Erik Larsson, född 1884, han är son till torparen på Trädgårdsstugan, gift och med en nyfödd dotter. Han noteras som torpare men är känd som skicklig byggmästare, familjen flyttar redan 1908 till Pettersberg på Vedan.

Det är nu som Hem På Landet köper dessa marker och år 1909 blir Djurgårdsgrind Skogs-Ekeby 1:5, Ad, 21/300 mantal.

Första ägare blir 6 jan 1910 Gottfrid Jansson, född 1857 i Ösmo, som tillsammans med hustrun Anna Lovisa och sonen Ivar flyttar hit våren 1911. De kommer från torpet Ådala i Ösmo. Man har med sig Anna Lovisas åldriga föräldrar som dock aldrig skrivs här. Året efter kommer också sonen John från Stockholm som till och från hjälper fadern med lantbruket.

1005Far-Mor

Gottfrid och Anna Lovisa , de hade genom åren i Ösmo fått heta både Jansson och Jonsson. De ligger begravda på Västerhaninge Kyrkogård.

 

Här skrivs också år 1912 hustruns morbror, ungkarlen Jan Olof Nilsson, född 1846. Det är böckernas ”morbror Janne” som hjälpt familjen att timra upp ett större hus på tomten, det tvåvåningshus som idag (tillbyggt) är huvudbyggnaden. Det är också han som ekonomiskt räddar hela affären då Johan Gottfrid av någon outgrundlig lånar ut sina sparpengar och blir lurad. Tidvis bor här också Ivars äldre bror John, både som ungkarl och med sin familj

Gottfrid och Anna Lovisa brukar Djurgårdsgrind till våren 1923 då man säljer till Malkolm Gustafsson, född 1881 i Böja, som kommer från Sil i Västergötland med hustru, son och dotter. Familjen har tidigare varit bosatt i San Joaquin Valley i Kalifornien, båda barnen är födda där 1915 resp. 1918.

I boken Journalisten skriver Ivar att denne Gustafsson kommer vandrande, presenterar sig som svenskamerikan. Lägger vid köksbordet ett bud på småbruket på 19 000 kr, ger föräldrarna tio minuter på sig att bestämma sig. Efter en kort överläggning, även Ivar deltar, slår man till.

Efter lösöresauktionen i april 1922 tillträder Gustafsson i maj samma år. En uppgift som cirkulerar i många sammanhang är att det gäller en ”exekutiv auktion” vilket är helt fel. Gottfrid och Anna Lovisa skriver sig till rättigheten att bo i den mindre stugan på gården till döddagar. Gottfrid avlider 1932 och hustrun 1937.

Malkolm och Hilda Gustafsson avlider båda 1968 och dödsboet säljer till en byggfirma år 1971, efter misslyckat försök att exploatera markerna säljs Djurgårdsgrind till Kurt Holmberg i Tumba som nyttjat det som fritidshus.

Sommaren 2013 säljs Djurgårdsgrind, ägaren styckar av mark omkring det större huset och marknadsför det som ett tänkt renoveringsobjekt för permanentboende. Enl. mäklaruppgifter är tomten på drygt 3000 kvm och priset 1,6 miljoner.
För det ursprungliga huset, som är i mycket dåligt skick, och de övriga markerna är ägarförhållandena oklara.

Det ursprungliga torpet. Foto: Stefan Jansson

Det ursprungliga torpet. Foto: Stefan Jansson

 

Källa: https://www.haninge.org/2015/12/28/djurgardsgrind-i-tungelsta/