1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Maria Fägersten(s) om kommunens ansvar och utmaningar

Skolan är ett av de största och viktigaste ansvarsområdena som en kommun har och engagerar väldigt många. Haninge kommun hamnade år 2011 på 280 plats i lärarförbundets skolranking. Hösten 2011 slogs Klockarbergskolan och Brandbergsskolan ihop. I år under sommaren meddelar rektor på skolan att hon lämnar kommunen och sitt uppdrag då hon inte känner att hon kan följa skollagen med given budget.

Under förra året tog Grund- och Förskolenämnden beslut om att Klockarbergsskolan skulle flytta från sina paviljonger och flytta in i befintliga lokaler hos Brandbergsskolan. På detta vis skulle huset rymma två skolor, med två enskilda verksamheter med klasser från förskola till årskurs nio. Anledningen till att detta beslut togs var att Klockarbergsskolan var i tillfälliga lokaler och kunde därför inte stanna. Så motiveringen var ekonomiska i första hand, även fast tidigare planer på att bygga ny skola. Majoriteten gjorde en analys av elevunderlaget i området och gjorde den bedömningen att det inte fanns tillräckligt elevunderlag för att kunna bygga en till skola. Därav så flyttade man ihop skolorna. Man ansåg helt enkelt inte att Brandbergens elevunderlag motiverade en egen lågstadieskola. Den 11 juli 2012 skickar Susanna Falk brev till förvaltningen och meddelar att hon säger upp sig som rektor på skolan då hon inte anser att det finns medel att bedriva en likvärdig utbildning.

Haninge Posten har träffat Maria Fägersten (S) tillförordnad gruppledare i Grund- och Förskolenämnden för att få en bild i vad som sker.

”Jag önskar att jag hade en klarare bild. Vid flytten av Klockarbergsskolan stressades beslutet fram kring flytt. Vi efterfrågade då ett bredare beslutsunderlag så att även vi i oppositionen kunde förstå hur flytten skulle påverka skolornas verksamheter, personal och elever – men det centrala för majoriteten var att komma bort från paviljongernas hyreskostnad”.  Maria menar att det största problemet möjligtvis inte handlar om lokalfrågan i sig utan hur man hanterade det. Hon säger att det inte fanns någon längre diskussion kring frågan i nämnden och att hon inte upplever att ledningen på Brandbergsskolan såg samma möjligheter som majoriteten ville påskina.

I och med flytten så fick Brandbergsskolan, som redan var ekonomiskt belastad, en extra utgift då de två skolorna skulle dela på kostnaderna för flytten. I och med detta skriver Susanna Falk i sitt avgångsbrev att hon inte kan bedriva en likvärdig utbildning och kan därmed inte följa skollagen, därför lämnar hon. Maria Fägersten berättar att Susanna redan tidigare har förmedlat detta problem till nämnd och förvaltning.

På Brandbergsskolan finns många barn som behöver extra stöd för att nå målen för undervisningen. Rektor Susanna Falk såg tidigt att ekonomin på skolan inte skulle göra det möjligt att hjälpa varje elev att nå godkänt i alla ämnen, dvs agera enligt skollag och Haninges eget motto: 100%. Maria Fägersten berättar att Susanna redan tidigare har förmedlat detta problem till nämnd och förvaltning. ”När rektor aviserar ett sådant problem måste nämnden, som ansvarig, gå in och stödja, diskutera och hjälpa till att finna lösningar”.

Nu har kommunen tillsatt ny rektor på skolan men Maria säger ”att vi lämnar rektor och lärare till ett oförtjänt svårt uppdrag”. När den gamla rektorn lämnar och menar att skolan inte har ekonomiska resurser för att bedriva likvärdig undervisning så borde man ta det på allvar. Eftersom detta är fallet och tidigare skulder redan tynger skolan, finns risken för mer nedskärningar.

”När en person med sådan total insyn i verksamheten lämnar utav dessa anledningar måste politiker och tjänstemän ta det på allvar och agera”.

Maria hoppas på en bredare diskussion mellan de olika partierna, förvaltning och skola för att hitta bra sätt att säkerställa att Brandbergsskolan kan bedriva utbildning på lika hög nivå som samtliga andra skolor i kommunen, liksom kunna ta sitt kompensatoriska ansvar i en skola där många elever behöver anpassade och förstärkta resurser för att klara sina mål. Hon säger att det inte bara handlar om ekonomiska faktorer utan om att Haninge kommun ska kunna vara stolta över varje verksamhet i kommunen och ärligt kunna säga att vi ger varje elev sin rätt till utbildning – oavsett var i kommunen du bor.

Källa: