1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Försvarsministern tar spadtag för soldatboende.

Försvarsministern Karin Enström tog det första spadtaget för soldatboende.
Tillsammans med representanter ur Haninge kommun och byggbolagen, togs idag det första spadtaget för bygget av soldatbostäder vid Ribby Ängar i Haninge. Planen är att bostäderna skall vara inflyttningsklara sommaren 2013.

Försvarsministern Karin Enström (mitten) tillsammans med Haninge kommun & byggbolagen tar det första spadtaget
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

– Det är kul att vara här, man kan ju tycka att det är konstigt att jag i egenskap av Försvarsministern är med på den här invigningen. Men det här är ett bra exempel på hur samhället stöttar den förändring som just nu pågår i försvarsmakten. Att ha anställda soldater och sjömän är en utmaning både för försvaret och för kommuner ibland annat boendefrågan. Det genomförs ett motsvarande bostadsprojekt i Upplands bro för att möta behoven även i den regionen. Vi välkomnar verkligen detta samarbete med alla inblandade aktörer för att kunna skapa boendemöjligheter för soldater/sjömän och självklart för andra i kommunerna, sa Försvarsministern Karin Enström

Enström poängterade vikten av att de boende i det nya området blir en integrering av försvarsmaktsanställda och andra invånare i kommunen.

Soldater/sjömän och andra försvarsmaktsanställda är en del av samhället och deras bostadskarriär skiljer sig inte från andra, men det underlättar rekryteringen att kunna erbjuda unga män och kvinnor ett boende i närområdet till det förband de skall jobba vid.

Option för fler bostäder

Bostäderna byggs i samverkan av bolagen Bygg-Fast och Hemfosa fastigheter. Bolagen har tecknat ett samarbetsavtal med stiftelsen MHS-Bostäder som hyr ut bostäder till anställda i försvarsmakten. Det kommer i det inledande skedet att byggas 148 bostäder varav 70 stycken för anställda i försvaret. Avtalen möjliggör för ytterligare byggnationer utöver de som nu skall byggas.

–Vi på förbandet är mycket glada för att kommunen förstår de nya behoven av bostäder och hjälper till att förverkliga omstruktureringen till ett insatsförsvar, sa Ola Truedsson, chef för Amfibieregementet