1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Haninge kommun siktar mot att bli stad

Nu fortsätter resan mot Haninge stad

Välkommen till Haninge centrum, lokalen ovanför rullbanden. Här hittar du en utställning om hur Haninge stad skulle kunna se ut 2050.

haninge-stad-utstallning

Mellan 2016-12-01 och 2017-03-12 har du möjlighet att lämna synpunkter på stadsutvecklingsplanen för den regionala stadskärnan. Stadsutvecklingsplanen redovisar huvuddragen i markanvändning, kvartersstruktur, gatunät och innehåll i en framtida Haninge stad. Här kan du se hur stadskärnan skulle kunna växa från dagens 18 000 till 60 000 invånare 2050.

Efter samrådet kommer stadsutvecklingsplanen att revideras och därefter ställas ut för granskning. Efter granskningsskedet görs eventuella slutliga justeringar inför ett antagande i kommunfullmäktige hösten 2017.

Under samrådstiden finns möjlighet att träffa tjänstemän från kommunen för att ställa frågor. Välkommen till projektlokalen i Haninge centrum.

Källa: http://haninge.se/aktuellt/nu-fortsatter-resan-mot-haninge-stad/